Kluczowe różnice między BCM i BCP

Kluczowe różnice między BCM i BCP

W dzisiejszych czasach, gdzie niepewność i nieprzewidywalność wydarzeń mogą mieć poważny wpływ na działalność każdej organizacji, zarządzanie ciągłością działania nabiera kluczowego znaczenia. W kontekście strategii zarządzania ryzykiem i ciągłością działania, pojawiają się dwa istotne terminy: Zarządzanie Ciągłością Działania (BCM) oraz Plan Ciągłości Działania (BCP). Oba pojęcia są ze sobą ściśle powiązane, jednak różnią się zakresem, podejściem i szczegółami implementacji. Celem tego artykułu jest dokładne zbadanie obu koncepcji, zrozumienie ich ról w zapewnianiu ciągłości działania organizacji, wskazanie podobieństw i różnic między nimi, a także przedstawienie źródeł, gdzie można znaleźć wytyczne dotyczące ich wdrożenia, w tym odniesienie do międzynarodowej normy ISO 22301.

Przejdź

Obsługa transportu – jakie program sprawdzi się najlepiej?

Obsługa transportu – jakie program sprawdzi się najlepiej?

W dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu, skuteczne zarządzanie procesami logistycznymi staje się kluczowym czynnikiem sukcesu dla firm transportowych. Aby sprostać wymaganiom rynku oraz zapewnić konkurencyjność, przedsiębiorstwa coraz częściej sięgają po specjalistyczne oprogramowanie, które wspomaga zarządzanie flotą pojazdów, trasami oraz przesyłkami. W tym artykule przyjrzymy się bliżej roli programów dla firm transportowych, omówimy różne rodzaje tego oprogramowania oraz zastanowimy się, dlaczego warto zainwestować w dedykowane rozwiązania dla branży transportowej.

Przejdź

Dedykowane oprogramowanie dla firmy e-commerce – czy warto?

Dedykowane oprogramowanie dla firmy e-commerce – czy warto?

W erze cyfrowej, w której technologia odgrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu biznesu, dedykowane oprogramowanie staje się nieodłącznym elementem strategii rozwoju firm. To właśnie dzięki niej, przedsiębiorstwa mogą efektywniej zarządzać swoimi procesami, dostosowywać się do zmieniających się potrzeb rynkowych oraz zapewniać wyższy poziom obsługi klienta. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu, czym jest dedykowane oprogramowanie, jakie są jego zalety i zastosowania, a także czy inwestycja w niestandardowe rozwiązania dla firm może przynieść wymierne korzyści.

Przejdź

Ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie – jak o nią zadbać?

Ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie – jak o nią zadbać?

Ochrona danych osobowych to zestaw działań, procedur i środków prawnych mających na celu zabezpieczenie informacji o osobach fizycznych przed nieautoryzowanym dostępem, utratą, zniszczeniem czy niewłaściwym wykorzystaniem. W erze cyfryzacji i wszechobecnej wymiany informacji przez Internet, prawidłowa ochrona tych danych stała się priorytetem dla przedsiębiorstw.

Przejdź

Działania prewencyjne w ramach minimalizowania ryzyka wybuchu – zgodnie z Dyrektywą ATEX

Dyrektywa ATEX (Atmosphères Explosibles) to zbiór dwóch dyrektyw Unii Europejskiej dotyczących ryzyka wybuchu w miejscach pracy. ATEX 137 (Dyrektywa 99/92/WE) dotyczy ochrony pracowników narażonych na ryzyko atmosfer wybuchowych, natomiast ATEX 95 (Dyrektywa 94/9/WE) odnosi się do sprzętu i systemów ochrony przeznaczonych do stosowania w atmosferach zagrożonych wybuchem.

Przejdź

Fakturowanie online to dla Ciebie nowość? Wybierz polecany przez nas i łatwy w obsługdze program

Wystawianie faktur to obowiązek każdego przedsiębiorcy prowadzącego własną działalność gospodarczą. Jest to dokument niezbędny do tego, aby potwierdzić zawartą między dwoma stronami transakcje sprzedaży. Ponadto dokument ten sprawia, że powstaje obowiązek podatkowy, co jest bardzo ważną kwestią w kontekście prawa podatkowego i prowadzenia księgowości w firmie. 

Przejdź

Rozlicz podatek z zagranicy – najważniejsze pojęcia

Rozlicz podatek z zagranicy – najważniejsze pojęcia

Każda osoba, która pracuje za granicą, ma obowiązek rozliczenia się ze swoich dochodów również w Polsce.

Obowiązek podatkowy dotyczy każdego polskiego obywatela, który otrzymuje wynagrodzenie za swoją pracę w krajach Unii Europejskiej. O czym należy pamiętać w przypadku rozliczania dochodów uzyskanych za granicą? Jakie wyróżniamy możliwości rozliczenia i odzyskania nadpłaconego podatku za granicą? 

W przypadku wykonywania pracy w jednym krajów członkowskich Unii Europejskiej (najczęściej w Niemczech, Holandii czy Belgii), każdy musi pamiętać o tym, aby rozliczyć swój dochód również w Polsce. Znajomość podstawowych zagadnień związanych z rozliczeniem PIT, a także świadomość tego, jakie dokumenty należy złożyć do odpowiedniego dla miejsca zamieszkania Urzędu Skarbowego, usprawni cały proces, a także zagwarantuje zwrot nadpłaconego podatku. 

Rezydencja podatkowa – jak wygląda w praktyce? 

Niezależnie od tego czy mieszkamy i pracujemy poza granicami Polski, każdy polski obywatel jest zobowiązany do rozliczenia swojego dochodu w rocznym rozliczeniu PIT. Obowiązek podatkowy został ustanowiony w ustawie o PIT. 

Każda osoba, która pracuje za granicą jest określana mianem rezydenta podatkowego o nieograniczonej odpowiedzialności podatkowej. Zgodnie z zapisem artykułu 3 ustawy o PIT, osoby fizyczne posiadające polską rezydencję podatkową, podlegają obowiązkowi podatkowemu. Obowiązek ten dotyczy całości dochodów (uzyskanych z różnych źródeł) bez znaczenia skąd one pochodzą. Okazuje się bowiem, że nawet przebywając za granicą przez większą część roku, a tam uzyskując wynagrodzenie za swoją pracę i odprowadzając zaliczkę na podatek dochodowy, powinny wykazać to w rocznym rozliczeniu PIT w Polsce. 

Rezydencja podatkowa zobowiązuje Polaków do tego, aby wykazać w rozliczeniu PIT nie tylko dochody uzyskane w Polsce, ale przede wszystkim zagraniczne. Nie oznacza to jednak, że podatek zapłacimy podwójnie, o czym warto pamiętać. 

Nie można jednak zapomnieć o tym, że osoby, które nie posiadają polskiej rezydencji podatkowej, są objęte ograniczonym obowiązkiem podatkowym. Oznacza to tyle, że muszą rozliczyć jedynie wynagrodzenie uzyskane za pracę wykonywaną w Polsce. 

Jak rozliczyć podatek dochodowy z zagranicy? 

Świadomość tego, że warto rozliczać swój dochód również za granicą, mają osoby, które od wielu lat pracują w Niemczech czy Holandii. Nie jest to obowiązkowe dla polskich obywateli pracujących za granicą, ale jest niezwykle opłacalne. Inaczej kwestia wygląda w przypadku rozliczenia się z dochodu w Polsce. Jak rozliczyć podatek dochodowy z zagranicy? 

Jeszcze do niedawna sporną kwestią pozostawała sprawa podwójnego opodatkowania, czyli konieczność zapłacenia podatku dochodowego zarówno w kraju, w jakim otrzymano wynagrodzenie, jak i w Polsce. Okazuje się jednak, że odprowadzoną zaliczkę na poczet podatku za pracę w państwach członkowskich Unii Europejskiej, możemy spokojnie rozliczyć w miejscu, w którym pracujemy.

Przed polskich Urzędem Skarbowym wystarczy jedynie wykazać wysokość uzyskanego dochodu w PIT-36, a także dodatkowym załączniku PIT/ZG. Rozliczenie dochodu odbywa się na zasadzie proporcjonalnego odliczenia. W razie wątpliwości i problemów związanych z wypełnieniem deklaracji, a także dodatkowymi dokumentami, warto skorzystać z pomocy doświadczonego biura podatkowego. 

podatki

Zwrot podatku z Niemiec oraz Holandii w praktyce 

Każda podjęta praca na terenie Niemiec czy Holandii oznacza konieczność odprowadzenia zaliczki na poczet podatku dochodowego. Jednak z racji tego, że zarówno w Niemczech, jak i Holandii kwota wolna od podatku jest wysoka (zwłaszcza podjęcie pracy sezonowej za granicą jest opłacalne dla polskich obywateli), niemal każdy może liczyć na zwrot podatku z Niemiec i Holandii. Co istotne, państwa te oferują wszystkim osobom, które pracują i płacą podatki, możliwość skorzystania z różnego rodzaju ulg podatkowych, a w przypadku małżeństw – wspólnego rozliczenia się. 

W przypadku rozliczenia się z podatku w Niemczech i Holandii, konieczne jest złożenie odpowiednich dokumentów do właściwych dla miejsca zamieszkania urzędów. Wymagane dokumenty można znaleźć na stronach rządowych państw, podobnie jak instrukcje ich wypełnienia. Rozliczenie z podatku za granicą jest bardzo łatwe, a dodatkowe korzyści w postaci zwrotu podatku sprawiają, że na takie rozwiązanie decyduje się wiele osób. Zawsze można skorzystać z profesjonalnej pomocy biura podatkowego, gdzie specjaliści na podstawie zgromadzonych dokumentów przygotują deklarację do urzędów za granicą, jak i odpowiednie deklaracje PIT do polskiego US. 

Poprawa wydajności energetycznej firmy – najlepsze sposoby

Poprawa wydajności energetycznej firmy – najlepsze sposoby

Zarządzanie energią przez firmy ma wpływ na realne zużycie prądu, środowisko naturalne, a także na oszczędności lub wydatki przedsiębiorstwa. Wdrożenie rozwiązań mających na celu poprawę wydajności energetycznej to najlepsze rozwiązanie, aby pomyślnie przejść przez audyt energetyczny zgodny z ISO 5001. Przedstawiamy najlepsze sposoby na rozsądne zarządzanie energią.Przejdź