Ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie – jak o nią zadbać?

Ochrona danych osobowych w przedsiębiorstwie – jak o nią zadbać?

Ochrona danych osobowych to zestaw działań, procedur i środków prawnych mających na celu zabezpieczenie informacji o osobach fizycznych przed nieautoryzowanym dostępem, utratą, zniszczeniem czy niewłaściwym wykorzystaniem. W erze cyfryzacji i wszechobecnej wymiany informacji przez Internet, prawidłowa ochrona tych danych stała się priorytetem dla przedsiębiorstw.

Przejdź

Działania prewencyjne w ramach minimalizowania ryzyka wybuchu – zgodnie z Dyrektywą ATEX

Dyrektywa ATEX (Atmosphères Explosibles) to zbiór dwóch dyrektyw Unii Europejskiej dotyczących ryzyka wybuchu w miejscach pracy. ATEX 137 (Dyrektywa 99/92/WE) dotyczy ochrony pracowników narażonych na ryzyko atmosfer wybuchowych, natomiast ATEX 95 (Dyrektywa 94/9/WE) odnosi się do sprzętu i systemów ochrony przeznaczonych do stosowania w atmosferach zagrożonych wybuchem.

Przejdź

Fakturowanie online to dla Ciebie nowość? Wybierz polecany przez nas i łatwy w obsługdze program

Wystawianie faktur to obowiązek każdego przedsiębiorcy prowadzącego własną działalność gospodarczą. Jest to dokument niezbędny do tego, aby potwierdzić zawartą między dwoma stronami transakcje sprzedaży. Ponadto dokument ten sprawia, że powstaje obowiązek podatkowy, co jest bardzo ważną kwestią w kontekście prawa podatkowego i prowadzenia księgowości w firmie. 

Przejdź

Rozlicz podatek z zagranicy – najważniejsze pojęcia

Rozlicz podatek z zagranicy – najważniejsze pojęcia

Każda osoba, która pracuje za granicą, ma obowiązek rozliczenia się ze swoich dochodów również w Polsce.

Obowiązek podatkowy dotyczy każdego polskiego obywatela, który otrzymuje wynagrodzenie za swoją pracę w krajach Unii Europejskiej. O czym należy pamiętać w przypadku rozliczania dochodów uzyskanych za granicą? Jakie wyróżniamy możliwości rozliczenia i odzyskania nadpłaconego podatku za granicą? 

W przypadku wykonywania pracy w jednym krajów członkowskich Unii Europejskiej (najczęściej w Niemczech, Holandii czy Belgii), każdy musi pamiętać o tym, aby rozliczyć swój dochód również w Polsce. Znajomość podstawowych zagadnień związanych z rozliczeniem PIT, a także świadomość tego, jakie dokumenty należy złożyć do odpowiedniego dla miejsca zamieszkania Urzędu Skarbowego, usprawni cały proces, a także zagwarantuje zwrot nadpłaconego podatku. 

Rezydencja podatkowa – jak wygląda w praktyce? 

Niezależnie od tego czy mieszkamy i pracujemy poza granicami Polski, każdy polski obywatel jest zobowiązany do rozliczenia swojego dochodu w rocznym rozliczeniu PIT. Obowiązek podatkowy został ustanowiony w ustawie o PIT. 

Każda osoba, która pracuje za granicą jest określana mianem rezydenta podatkowego o nieograniczonej odpowiedzialności podatkowej. Zgodnie z zapisem artykułu 3 ustawy o PIT, osoby fizyczne posiadające polską rezydencję podatkową, podlegają obowiązkowi podatkowemu. Obowiązek ten dotyczy całości dochodów (uzyskanych z różnych źródeł) bez znaczenia skąd one pochodzą. Okazuje się bowiem, że nawet przebywając za granicą przez większą część roku, a tam uzyskując wynagrodzenie za swoją pracę i odprowadzając zaliczkę na podatek dochodowy, powinny wykazać to w rocznym rozliczeniu PIT w Polsce. 

Rezydencja podatkowa zobowiązuje Polaków do tego, aby wykazać w rozliczeniu PIT nie tylko dochody uzyskane w Polsce, ale przede wszystkim zagraniczne. Nie oznacza to jednak, że podatek zapłacimy podwójnie, o czym warto pamiętać. 

Nie można jednak zapomnieć o tym, że osoby, które nie posiadają polskiej rezydencji podatkowej, są objęte ograniczonym obowiązkiem podatkowym. Oznacza to tyle, że muszą rozliczyć jedynie wynagrodzenie uzyskane za pracę wykonywaną w Polsce. 

Jak rozliczyć podatek dochodowy z zagranicy? 

Świadomość tego, że warto rozliczać swój dochód również za granicą, mają osoby, które od wielu lat pracują w Niemczech czy Holandii. Nie jest to obowiązkowe dla polskich obywateli pracujących za granicą, ale jest niezwykle opłacalne. Inaczej kwestia wygląda w przypadku rozliczenia się z dochodu w Polsce. Jak rozliczyć podatek dochodowy z zagranicy? 

Jeszcze do niedawna sporną kwestią pozostawała sprawa podwójnego opodatkowania, czyli konieczność zapłacenia podatku dochodowego zarówno w kraju, w jakim otrzymano wynagrodzenie, jak i w Polsce. Okazuje się jednak, że odprowadzoną zaliczkę na poczet podatku za pracę w państwach członkowskich Unii Europejskiej, możemy spokojnie rozliczyć w miejscu, w którym pracujemy.

Przed polskich Urzędem Skarbowym wystarczy jedynie wykazać wysokość uzyskanego dochodu w PIT-36, a także dodatkowym załączniku PIT/ZG. Rozliczenie dochodu odbywa się na zasadzie proporcjonalnego odliczenia. W razie wątpliwości i problemów związanych z wypełnieniem deklaracji, a także dodatkowymi dokumentami, warto skorzystać z pomocy doświadczonego biura podatkowego. 

podatki

Zwrot podatku z Niemiec oraz Holandii w praktyce 

Każda podjęta praca na terenie Niemiec czy Holandii oznacza konieczność odprowadzenia zaliczki na poczet podatku dochodowego. Jednak z racji tego, że zarówno w Niemczech, jak i Holandii kwota wolna od podatku jest wysoka (zwłaszcza podjęcie pracy sezonowej za granicą jest opłacalne dla polskich obywateli), niemal każdy może liczyć na zwrot podatku z Niemiec i Holandii. Co istotne, państwa te oferują wszystkim osobom, które pracują i płacą podatki, możliwość skorzystania z różnego rodzaju ulg podatkowych, a w przypadku małżeństw – wspólnego rozliczenia się. 

W przypadku rozliczenia się z podatku w Niemczech i Holandii, konieczne jest złożenie odpowiednich dokumentów do właściwych dla miejsca zamieszkania urzędów. Wymagane dokumenty można znaleźć na stronach rządowych państw, podobnie jak instrukcje ich wypełnienia. Rozliczenie z podatku za granicą jest bardzo łatwe, a dodatkowe korzyści w postaci zwrotu podatku sprawiają, że na takie rozwiązanie decyduje się wiele osób. Zawsze można skorzystać z profesjonalnej pomocy biura podatkowego, gdzie specjaliści na podstawie zgromadzonych dokumentów przygotują deklarację do urzędów za granicą, jak i odpowiednie deklaracje PIT do polskiego US. 

Poprawa wydajności energetycznej firmy – najlepsze sposoby

Poprawa wydajności energetycznej firmy – najlepsze sposoby

Zarządzanie energią przez firmy ma wpływ na realne zużycie prądu, środowisko naturalne, a także na oszczędności lub wydatki przedsiębiorstwa. Wdrożenie rozwiązań mających na celu poprawę wydajności energetycznej to najlepsze rozwiązanie, aby pomyślnie przejść przez audyt energetyczny zgodny z ISO 5001. Przedstawiamy najlepsze sposoby na rozsądne zarządzanie energią.Przejdź

Dopiski do faktury – czym są?

Dopiski do faktury – czym są?

Faktura jako potwierdzenie, że dana transakcja została dokonana, powinna jasno wskazywać z jakim typem rozliczenia mamy do czynienia. Obowiązkowe elementy, jakie musi zawierać faktura, zostały wskazane w ustawie z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. W identyfikacji dokumentu mogą pomóc dopiski do faktur. W określonych przepisami przypadkach jest to wręcz element wymagany.Przejdź

Na co zwrócić uwagę przy formułowaniu polityki środowiskowej zgodnie z normą ISO 14001?

Na co zwrócić uwagę przy formułowaniu polityki środowiskowej zgodnie z normą ISO 14001?

Umiejętne zarządzanie środowiskiem naturalnym, czyli wszelkie działania mające na celu utrzymanie lub poprawę stanu środowiska naturalnego, mają wpływ na zdrowie ludzi. Działania przedsiębiorstw i różnych instytucji powinny opierać się o zasady normy ISO 14001. Jakie są korzyści certyfikacji ISO 14001? Jak osiągnąć równowagę między środowiskiem, społeczeństwem a ekonomią?Przejdź

Odzyskaj podatek za pracę w Anglii

Odzyskaj podatek za pracę w Anglii

Osoby podejmujące legalną pracę w Zjednoczonym Królestwie mogą ubiegać się o zwrot nadpłaconego podatku. Jego rozliczenia można dokonać za pięć ostatnich lat samodzielnie lub korzystając z pomocy firm specjalizujących się w tego typu działalności. Konsultanci współpracujący z brytyjskimi Urzędami Skarbowymi zapewniają najłatwiejszy i najbezpieczniejszy sposób wyliczenia kwoty zwrotu. Zajmują się przygotowaniem, wypełnieniem i złożeniem deklaracji podatkowej pracownika, co pozwala skutecznie i w prawidłowy sposób obliczyć kwotę, o którą ubiega się osoba pracująca w Zjednoczonym Królestwie. 

Firmy specjalizujące się w rozliczeniu podatku z zagranicy

Firmy specjalizujące się w rozliczeniu podatku z zagranicy, będąc autoryzowanymi agentami brytyjskiego Urzędu Skarbowego, służą pomocą w celu odzyskania nadpłaconych pieniędzy. Przy wyborze właściwej firmy warto kierować się jej doświadczeniem, związanym z długoletnim prowadzeniem tego typu działalności, czego efektem jest uzyskanie najwyższej kwoty zwrotu. Nie bez znaczenia jest sposób pobierania prowizji.

Najbardziej wiarygodne i renomowane firmy pobierają ją dopiero po rozpatrzeniu wniosku i wydaniu korzystnej dla pracownika decyzji przez brytyjski Urząd Skarbowy, a procentowo wyliczana prowizja od odzyskanej kwoty zwrotu jest czynnikiem mobilizującym firmę do skutecznego działania i odzyskania jak największej sumy pieniędzy. Konsultanci tego rodzaju firm są dostępni całą dobę i udzielają istotnych informacji po wypełnieniu formularza kontaktowego.

Nie bez znaczenia dla przechowywania danych osobowych Polaków, starających się o zwrot podatku za pracę w Wielkiej Brytanii przy pomocy firmy zajmującej się tego typu działalnością, jest spełnienie przez nią restrykcyjnych zasad stawianych przez Głównego Inspektora Danych Osobowych, co daje gwarancję pracownikom, że ich dane przechowywane będą w sposób bezpieczny i zgodny z prawem.

Jak obliczyć kwotę zwrotu podatku za pracę w Anglii?

Jedną z możliwości odzyskania nadpłaconych pieniędzy są samodzielne starania o zwrot podatku z zagranicy, które nie należą do najłatwiejszych. Kwota zwrotu zależy od wielu czynników, między innymi od roku podatkowego, który podlega rozliczeniu i wysokości rocznego dochodu objętego opodatkowaniem.

Firmy, specjalizujące się w obsłudze tego rodzaju spraw, udostępniają na swoich stronach internetowych kalkulatory do rozliczania zwrotu podatku, pozwalające wyliczyć kwotę zwrotu, bazując na bieżących informacjach dotyczących zasad rozliczania podatków, pobierania składek w różnych krajach i wysokości progów podatkowych.

W jaki sposób korzystać z kalkulatorów do obliczania zwrotu podatku z zagranicy?

Do wyliczenia niezbędne są karty podatkowe z informacją na temat wysokości osiągniętego dochodu za pracę za granicą oraz składki i podatki odprowadzone przez pracodawcę. Należy wybrać kraj, w którym podjęło się pracę, a następnie rok podatkowy, ponieważ kwota wolna od podatku w każdym roku może być różna oraz pola do wypełnienia informacjami z karty podatkowej. Kalkulator wymaga również wpisania dochodów uzyskanych w Polsce, a w  przypadku rozliczania się ze współmałżonkiem, także jego dochodów. 

Jakie dokumenty są potrzebne dla uzyskania zwrotu podatku zapłaconego w Wielkiej Brytanii?

Aby starać się o odzyskanie podatku z Wielkiej Brytanii, trzeba posiadać następujące zaświadczenia o zarobkach: P45, wydawane w momencie zakończenia pracy i P60, które zawiera informację o zarobkach w danym roku podatkowym od wszystkich pracodawców, u których Polak był zatrudniony od 6 kwietnia do 5 kwietnia następnego roku. W sytuacji podjęcia pracy w tym samym roku u nowego pracodawcy, należy mu oddać zaświadczenie, P45, zachowując tylko pierwszą stronę. Jeżeli nie dysponujemy zaświadczeniami P45 i P60, to pracodawca wydaje Statement of Earnings lub P11, czyli dokumenty zastępcze.

Starając się o zwrot podatku za pracę w Anglii warto skorzystać z pomocy firm specjalizujących się w jego rozliczaniu.