Mediacja w biznesie

rozmowy w firmie

W każdej firmie dochodzi czasami do sporów, często wymusza to na nas potrzebę włączenia w to wszystko osób trzecich, które pomogą w załagodzeniu sporu. Nie jest to jednak rozwiązanie bez wad, bo i tutaj potrzeba dobrej woli dwóch stron, które będą skłonne pójść na kompromis

Rozwiązywanie konfliktów

Podczas pracy mogą się zrodzić różnorodne konflikty między partnerami lub pracodawcą i pracownikiem. Przyczynami mogą być konflikty między wspólnikami, kadrą zarządzającą, pracownikami, ale także niepłacenie zobowiązań, niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań i różnorakie sprawy pracownicze, które także mogą mieć duży wpływ na firmę. Problemy tworzą się tutaj na każdym kroku, a najgorsze co można zrobić, to ignorowanie ich. W taki sposób możemy doprowadzić jedynie do pogorszenia i tak już nieciekawej sytuacji.

Na samym początku powinniśmy podjąć próbę szczerej rozmowy. Możliwe, że sprawę uda się załatwić w bardzo prosty i szybki sposób. Na przykład pracownikowi, który nie dostaje swojej pensji zależy na uregulowaniu należności i prawdopodobnie zrobienie tego, co i tak powinniśmy zrobić zakończy całą sytuację. Nie zawsze jednak jest tak łatwo, często dużo spraw trafia do sądu, gdzie ciągnący się latami spór stopniowo niszczy nasz wizerunek i pozbawia nas zaufania współpracowników i klientów. Wszyscy chcielibyśmy tego uniknąć, dlatego trzeba szybko działać i skontaktować się z profesjonalnym mediatorem, który poprowadzi mediacje między stronami konfliktu. Takie rozwiązanie będzie bez wątpienia krótkie i tańsze od rozprawy sądowej, jednak trzeba się liczyć z tym, że jego skuteczność zależy od współpracy obydwóch stron.

Mediacje w biznesie

mediacja

Nie bez powodu mediacje są coraz bardziej popularne. Pomagają one w łatwy i szybki sposób załatwić sprawy, które rozpatrywane przez sąd mogłyby nam w znaczny sposób zaszkodzić. Należy do nich przystąpić przed postępowaniem sądowym, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zastosować je także podczas postępowania sądownego. Nie trzeba się też martwić, że wybierając taki sposób dojścia do porozumienia stracimy prawo do wniesienia pozwu, ponieważ rozpoczęcie mediacji przerywa bieg terminu przedawnienia, co oznacza, że w każdej chwili będziemy mogli wnieść sprawę do sądu.

Mediacje, aby były skuteczne, trzeba przeprowadzić mądrze. Na samym początku musimy znaleźć odpowiedniego mediatora, który w trakcie trwania mediacji będzie wspierał obydwie strony. Ważne jest, aby zachował on bezstronność i neutralność, faworyzowanie jednej ze stron nie jest dobrym pomysłem, szczególnie patrząc na to, że efekt końcowy zależy od woli i ustaleń obydwóch stron, które w dobrowolnie przystąpiły do mediacji. Należy pamiętać też o tym, że nie zawsze nasza racja musi być na wierzchu i musimy pogodzić się z tym, że będzie trzeba wypracować jakiś kompromis.

Szukanie wyjścia z tak trudnej sytuacji bez walki może być sprzeczne z naszą naturą, jednak należy pamiętać, że robimy to w celu uniknięcia głośnej i wieloletniej sprawy sądowej, która wcale nie musiałaby się skończyć dla nas pomyślnie. W przypadku korzystania z pomocy mediatora mamy szansę na uratowanie wzajemnych relacji i utrzymanie z drugą stroną konfliktu, kontaktów biznesowych. Dojście do tego nie będzie jednak łatwe, ponieważ będziemy musieli sami wypracować wspólne rozwiązanie. Oczywiście zawsze można zrezygnować z pomysłu mediacji, bo w końcu uczestniczenie w niej jest dobrowolne, jednak nie warto tego robić ze względy na obawy związane z poruszanymi problemami przy mediatorze, ponieważ jest on zobowiązany do zachowania wszystkiego w tajemnicy.