Poprawa wydajności energetycznej firmy – najlepsze sposoby

Zarządzanie energią

Zarządzanie energią przez firmy ma wpływ na realne zużycie prądu, środowisko naturalne, a także na oszczędności lub wydatki przedsiębiorstwa. Wdrożenie rozwiązań mających na celu poprawę wydajności energetycznej to najlepsze rozwiązanie, aby pomyślnie przejść przez audyt energetyczny zgodny z ISO 5001. Przedstawiamy najlepsze sposoby na rozsądne zarządzanie energią.

Efektywność energetyczna – co to znaczy?

Efektywność trudno jest zdefiniować, ponieważ można uznać, że dla każdej jednostki czy komórki organizacyjnej będzie ona wyglądać inaczej. Definicję efektywności energetyczna można jednak znaleźć w ustawie z 20 maja 2016 r.:

“Efektywność energetyczna to stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, albo w wyniku wykonywanej usługi niezbędnej do uzyskania tego efektu.”

Można więc uznać, że za efektywność energetyczną uznaje się ilość zaoszczędzonej energii i uzyskiwanie lepszych rezultatów bez zwiększania nakładów energetyczności (wysoka wydajność).

Zarządzanie energią

Poprawa wydajności energetycznej firmy – możliwości

Czy wiesz, że niektóre szacunki określają, że jedna złotówka przeznaczona na poprawę wydajności energetycznej firmy przyniesie 4 złote oszczędności? Podliczając rachunki na prąd, które stale rosną, wynik zdecydowanie przemawia na korzyść inwestycji z poprawę wydajności energetycznej przedsiębiorstwa. Dzięki temu w skali roku możliwe jest obniżenie kosztów funkcjonowania prowadzonej działalności.

Przechodzenie na nowe technologie, zużywające mniej prądu i odciążające sieć energetyczną to sposoby na lepsze wykorzystanie energii i przeznaczenie oszczędności na inne inwestycje. Poprawę wydajności energetycznej firm do perfekcji doprowadzają skandynawskie korporacje, które promują trend tworzenia budynków niskoemisyjnych czy samowystarczalnych energetycznie.

Obserwując duży wpływ przedsiębiorstw na środowisko i zmieniające się regulacje prawne można założyć, że w niedługim czasie zmienią się przepisy dotyczące poprawy wydajności energetycznej firm. Dlatego już dzisiaj warto wiedzieć, jakie działania można podjąć.

1. Wprowadzenie systemu zarządzania energią zgodnego z ISO 5001

System zarządzania energią ISO 5001 to normy, które mogą być wskazówką dla konkretnych działań, jakie może podjąć przedsiębiorstwo, aby zwiększą swoją wydajność energetyczną.

ISO 5001 to uznany na całym świecie Energy Management System – EnMS (System Zarządzania Jakością) opublikowany przez International Organization of Standardization – ISO (Międzynarodową Organizację Normalizacyjną).

Zapewnia ustrukturyzowanie działań i kompleksowe podejście do zarządzania energią w firmie, a tym samym do poprawy wydajności energetycznej przedsiębiorstwa. Wdrożenie systemu zarządzania energią zgodnego z normami ISO 5001 zapewnia okrycie niewykorzystanego potencjału energii i generowanie znaczących oszczędności. Szacuje się, że norma ISO 5001 wpłynie na 60% całkowitej konsumpcji energii na świecie.

2. Inwestycja w oświetlenie LED

Zarządzanie energią jeszcze nigdy nie było tak proste. Oszczędności wynikające z inwestycji z oświetlenie LED sięgają nawet 80%. Wysoka wydajność świetlna żarówek, lamp liniowych, przemysłowych itd. to główny atut tego rodzaju innowacji. Diody LED, czyli diody elektroluminescencyjne powoli zaczynają pojawiać się w wielu budynkach, gdzie właściciele mają świadomość kosztów, jakie trzeba ponieść za słabej jakości oświetlenie, które pobiera dużo mocy.

Budynki, w których montuje się oświetlenie ledowe, są tańsze w utrzymaniu. Co więcej, użyte do produkcji technologie umożliwiają np. wykrywanie ruchu i zapalanie światła bez użycia rąk.

Zarządzanie energią

3. Przeprowadzenie termomodernizacji budynku

Prawidłowo oszacowane zużycie prądu i oszczędności jest prostsze, jeśli budynek jest prawidłowo przygotowany pod inwestycję. Nowe urządzenia i systemy, wykorzystanie naturalnej wentylacji, ale przede wszystkim izolacji ścian, szyb i dachów umożliwia zachowanie odpowiedniej temperatury wewnątrz i brak strat ciepła.

Co więcej, ważny jest wybór wydajnych urządzeń do optymalnego zużywania energii, instalacja kondensatorów i transformatorów. Przeprowadzenie termomodernizacji budynku to szereg działań, które łączy jeden cel: zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię cieplną i poprawa wydajności energetycznej firmy.