Rozlicz podatek z zagranicy – najważniejsze pojęcia

rozliczenie podatu z niemiec

Każda osoba, która pracuje za granicą, ma obowiązek rozliczenia się ze swoich dochodów również w Polsce.

Obowiązek podatkowy dotyczy każdego polskiego obywatela, który otrzymuje wynagrodzenie za swoją pracę w krajach Unii Europejskiej. O czym należy pamiętać w przypadku rozliczania dochodów uzyskanych za granicą? Jakie wyróżniamy możliwości rozliczenia i odzyskania nadpłaconego podatku za granicą? 

W przypadku wykonywania pracy w jednym krajów członkowskich Unii Europejskiej (najczęściej w Niemczech, Holandii czy Belgii), każdy musi pamiętać o tym, aby rozliczyć swój dochód również w Polsce. Znajomość podstawowych zagadnień związanych z rozliczeniem PIT, a także świadomość tego, jakie dokumenty należy złożyć do odpowiedniego dla miejsca zamieszkania Urzędu Skarbowego, usprawni cały proces, a także zagwarantuje zwrot nadpłaconego podatku. 

Rezydencja podatkowa – jak wygląda w praktyce? 

Niezależnie od tego czy mieszkamy i pracujemy poza granicami Polski, każdy polski obywatel jest zobowiązany do rozliczenia swojego dochodu w rocznym rozliczeniu PIT. Obowiązek podatkowy został ustanowiony w ustawie o PIT. 

Każda osoba, która pracuje za granicą jest określana mianem rezydenta podatkowego o nieograniczonej odpowiedzialności podatkowej. Zgodnie z zapisem artykułu 3 ustawy o PIT, osoby fizyczne posiadające polską rezydencję podatkową, podlegają obowiązkowi podatkowemu. Obowiązek ten dotyczy całości dochodów (uzyskanych z różnych źródeł) bez znaczenia skąd one pochodzą. Okazuje się bowiem, że nawet przebywając za granicą przez większą część roku, a tam uzyskując wynagrodzenie za swoją pracę i odprowadzając zaliczkę na podatek dochodowy, powinny wykazać to w rocznym rozliczeniu PIT w Polsce. 

Rezydencja podatkowa zobowiązuje Polaków do tego, aby wykazać w rozliczeniu PIT nie tylko dochody uzyskane w Polsce, ale przede wszystkim zagraniczne. Nie oznacza to jednak, że podatek zapłacimy podwójnie, o czym warto pamiętać. 

Nie można jednak zapomnieć o tym, że osoby, które nie posiadają polskiej rezydencji podatkowej, są objęte ograniczonym obowiązkiem podatkowym. Oznacza to tyle, że muszą rozliczyć jedynie wynagrodzenie uzyskane za pracę wykonywaną w Polsce. 

Jak rozliczyć podatek dochodowy z zagranicy? 

Świadomość tego, że warto rozliczać swój dochód również za granicą, mają osoby, które od wielu lat pracują w Niemczech czy Holandii. Nie jest to obowiązkowe dla polskich obywateli pracujących za granicą, ale jest niezwykle opłacalne. Inaczej kwestia wygląda w przypadku rozliczenia się z dochodu w Polsce. Jak rozliczyć podatek dochodowy z zagranicy? 

Jeszcze do niedawna sporną kwestią pozostawała sprawa podwójnego opodatkowania, czyli konieczność zapłacenia podatku dochodowego zarówno w kraju, w jakim otrzymano wynagrodzenie, jak i w Polsce. Okazuje się jednak, że odprowadzoną zaliczkę na poczet podatku za pracę w państwach członkowskich Unii Europejskiej, możemy spokojnie rozliczyć w miejscu, w którym pracujemy.

Przed polskich Urzędem Skarbowym wystarczy jedynie wykazać wysokość uzyskanego dochodu w PIT-36, a także dodatkowym załączniku PIT/ZG. Rozliczenie dochodu odbywa się na zasadzie proporcjonalnego odliczenia. W razie wątpliwości i problemów związanych z wypełnieniem deklaracji, a także dodatkowymi dokumentami, warto skorzystać z pomocy doświadczonego biura podatkowego. 

podatki

Zwrot podatku z Niemiec oraz Holandii w praktyce 

Każda podjęta praca na terenie Niemiec czy Holandii oznacza konieczność odprowadzenia zaliczki na poczet podatku dochodowego. Jednak z racji tego, że zarówno w Niemczech, jak i Holandii kwota wolna od podatku jest wysoka (zwłaszcza podjęcie pracy sezonowej za granicą jest opłacalne dla polskich obywateli), niemal każdy może liczyć na zwrot podatku z Niemiec i Holandii. Co istotne, państwa te oferują wszystkim osobom, które pracują i płacą podatki, możliwość skorzystania z różnego rodzaju ulg podatkowych, a w przypadku małżeństw – wspólnego rozliczenia się. 

W przypadku rozliczenia się z podatku w Niemczech i Holandii, konieczne jest złożenie odpowiednich dokumentów do właściwych dla miejsca zamieszkania urzędów. Wymagane dokumenty można znaleźć na stronach rządowych państw, podobnie jak instrukcje ich wypełnienia. Rozliczenie z podatku za granicą jest bardzo łatwe, a dodatkowe korzyści w postaci zwrotu podatku sprawiają, że na takie rozwiązanie decyduje się wiele osób. Zawsze można skorzystać z profesjonalnej pomocy biura podatkowego, gdzie specjaliści na podstawie zgromadzonych dokumentów przygotują deklarację do urzędów za granicą, jak i odpowiednie deklaracje PIT do polskiego US.